Za nami IV Walne Zebranie Członków WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podczas zebrania pożegnaliśmy dotychczasowego Prezesa Aleksander Maćkowskiego, który sumiennie z ogromnym zaangażowaniem sprawował swoją funkcję przekazując nowym władzom organizację w doskonałej kondycji.

W związku z powyższym w wyborach został wybrany nowy Prezes Wojewódzkim Zarządu WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Maciej Banachowski, wielkie gratulacje.

Wybrano również nowy Zarząd Wojewódzki WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego w składzie:

Paweł Gawroński - Wiceprezes
Roman Guździoł - Wiceprezes
Rafał Sulkowski - Skarbnik
Maciej Zieliński - Sekretarz
Sławomir Mularski - Członek Prezydium
Wojciech Lewko - Członek Prezydium
Przemysław Stachowiak - Członek Zarządu
Paweł Bołka - Członek Zarządu
Witold Guber - Członek Zarządu
Łukasz Reimus - Członek Zarządu

Wojewódzką Komisję Rewizyjną w składzie:
Krzysztof Kowalewski - Przewodniczący
Konrad Urbański
Marek Wasielewski
Adam Janiszewski

Sąd Koleżeński w składzie:
Mariusz Pinczewski - Przewodniczący
Zdzisław Trzciński
Franciszek Kopczyński
Henryk Jędrzejewski
Marcin Makowski

© 2018 WOPR Woj. Kujawsko-Pomorskiego