Kurs na zawodowy patent stermotorzysty żeglugi śródlądowej

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego organizuje nabór kandydatów na kurs na ZAWODOWY PATENT STERMOTORZYSTY ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ. Patent uprawnia do kierowania bez ograniczeń mocy silnika:

  • małym statkiem tj. statkiem , którego długość kadłuba jest mniejsza niż 20 m, z wyjątkiem promów, statków przeznaczonych do przewozu więcej niż 12 pasażerów, do holowania lub pchania, niezależnie od długości ich kadłuba
  • łodzią przewozową o napędzie mechanicznym.

Zatrudniani przez organizatorów imprez sportowych i turystycznych oraz osoby wykonujące zawód /w tym rybaka, strażnika rybackiego, ratownika wodnego, przewoźnika itp./ na wodzie zgodnie z wymaganiami ustawy o żegludze na śródlądowych drogach wodnych oraz Urzędu Żeglugi Śródlądowej muszą posiadać zawodowe uprawnienia.

Na podstawie patentu stermotorzysty Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego wydaje patent sternika motorowodnego bez konieczności ukończenia kursu.

 

Wymagania:

  • ukończone 18 lat
  • wyciąg z dowodu osobistego (ksero)
  • wyciąg z pływania (zaświadczenie o wypływaniu 12 miesięcy w charakterze członka załogi łodzi motorowej z napędem mechanicznym przeznaczonej do innych celów niż uprawianie sportu i rekreacji ( np. przewozu osób lub rzeczy, asekuracji osób, zabezpieczenia robót, ratowania życia lub mienia)
  • świadectwo zdrowia wystawione przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych pracowników
  • świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (ksero)
  • 2 aktualne fotografie o wym. 2x 2,5 cm.

 

Całkowity koszt kursu (wykłady + materiały dydaktyczne ) wynosi 800 zł ,które wpłacić należy na konto organizatora. Nr konta w PKO BP : 16 1020 1475 0000 8102 0264 5653 . Dodatkowo kursant ponosi koszt egzaminu państwowego w wysokości 150 zł oraz koszt wydania patentu w wysokości 50 zł .Opłaty te kursant osobiście wpłaca w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy.

Skorzystaj z okazji – uzyskaj nowy, ciekawy zawód.
Absolwenci naszych kursów otrzymują pracę w krajach całej Unii Europejskiej.

© 2018 WOPR Woj. Kujawsko-Pomorskiego