Nadzwyczajny Zjazd Krajowy WOPR

W dniu 23 czerwca 2012 roku w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się pozaplanowe posiedzenie Zarządu Głównego WOPR zwołane przez Prezesa WOPR Jerzego Telaka na wniosek 14-tu prezesów jednostek wojewódzkich WOPR.

Na posiedzeniu Zarząd Główny WOPR podjął m.in. uchwałę o zwołaniu kolejnego Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego WOPR w dniu 16 września 2012 roku w celu dokonania zmian w statucie oraz zmiany Prezesa WOPR.

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu Głównego: Prezes WOPR Jerzy Telak, Wiceprezes WOPR Sławomir Gicewicz, Robert Dworak, Henryk Bigos, Paweł Błasiak, Andrzej Jankowski, Marek Koperski, Bogdan Kozłowski, Mariusz Krzywiński, Aleksander Maćkowski, Krzysztof Skrzyniarz, Grzegorz Skwarek, Zbigniew Szorc, Piotr Synowiec oraz Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Krzysztof Zbrojkiewicz i członek Komisji ds. Zarzadzania Wojciech Waśniowski.

Prezesi jednostek wojewódzkich WOPR jako Członkowie Zarządu Głównego statutowej władzy WOPR zaniepokojeni obecną sytuacją w WOPR i działaniami Prezesa WOPR Jerzego Telaka, zwrócili się z prośbą do Jerzego Telaka o wyjaśnienie działań Prezesa WOPR niezgodnych z podjętymi uchwałami władz i decyzjami członków Zarządu Głównego. Ponownie sposób prowadzenia przez Prezesa Jerzego Telaka posiedzenia Zarządu Głównego uniemożliwiał podejmowanie decyzji przez Zarząd Główny WOPR. Prezes nie poddawał pod głosowanie składanych wniosków, uniemożliwiał prowadzenie merytorycznej dyskusji w sprawach ważnych dla całego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Członkowie Zarządu Głównego na podstawie zapisów Regulaminu Zarządu Głównego WOPR mówiący o wykluczeniu z posiedzenia Członka Zarządu Głównego WOPR, w którego sprawie jest podejmowana decyzja, dokonali zmiany prowadzącego, którym został wybrany Wiceprezes WOPR Sławomir Gicewicz. Obecny na posiedzeniu Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Krzysztof Zbrojkiewicz, po zapoznaniu się ze Statutem WOPR i Regulaminem Zarządu Głównego WOPR potwierdził prawidłowość takiego działania i jego zgodności z prawem WOPR.

Po zmianie przewodniczącego poddano pod głosowanie wcześniej złożone wnioski (dlatego numeracja wniosków i uchwał nie zachowuje kolejności).

Członkowie Zarządu Głównego WOPR dla których ważne jest dobro całego WOPR, a nie poszczególnych działaczy, zgodnie ze Statutem WOPR oraz Regulaminem WOPR w sprawach ważnych dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego będą podejmować decyzje w formie Uchwał Zarządu Głównego WOPR w trybie korespondencyjnym.

Po posiedzeniu w Kędzierzynie -Koźlu Zarząd Główny WOPR podjął w trybie korespondencyjnym uchwałę nr 6-9N-K-IX-12 z dnia 5 lipca 2012 roku ws zmian rozdziału sprzętu (do pobrania poniżej).

Ze względu na nieumieszczanie uchwał Zarządu Głównego WOPR oraz informacje niezgodne ze stanem faktycznym zamieszczane przez Prezesa WOPR na stronach www.wopr.pl , uchwały podjęte przez Zarząd Główny WOPR będą zamieszczane na stronach jednostek wojewódzkich i jednostek terenowych.

Do pobrania:

 

© 2018 WOPR Woj. Kujawsko-Pomorskiego