Zarząd

Maciej Banachowski

Maciej
Banachowski

Prezes

Paweł Gawroński

Paweł
Gawroński

Wicerezes

Roman Guździoł

Roman
Guździoł

Wicerezes

Rafał
Sulkowski

Skarbnik

Maciej
Zieliński

Sekretarz

Sławomir
Mularski

Członek Prezydium

Wojciech
Lewko

Członek Prezydium

Przemysław
Stachowiak

Członek Zarządu

Paweł
Bołka

Członek Zarządu

Witold
Guber

Członek Zarządu

Łukasz
Reimus

Członek Zarządu

© 2018 WOPR Woj. Kujawsko-Pomorskiego